BMI Icopal Sp. z o.o. ul. Łaska 169-197, 98-220 Zduńska Wola

 

NOWOŚCI
ICOPAL

 

  • Icopal Top EXTRA
    PYE PV250 S53
    Szybki Profil® SBS

 

  • GLASBIT
    G200 S40-15
    Szybki Profil® SBS

 

NOWOŚĆIcopal Top EXTRA PYE PV250 S53 Szybki Profil® SBS

 

 

Nowa ulepszona konstrukcja

 

Gwarantowane parametry

Gwarantowane parametry

Szybki montaż

Szybki montaż

Stabilna również w niskich temperaturach

Stabilna również w niskich temperaturach

Idealny stosunek jakości do ceny

Idealny stosunek jakości do ceny

PARAMETRY NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Papa wierzchniego krycia zgrzewalna na włókninie poliestrowej do wykonania warstwy wierzchniej w jedno– lub wielowarstwowych pokryciach dachowych, o podwyższonej grubości 5,3 mm. Papa wykonana na bazie asfaltu wysoce modyfikowanego elastomerem SBS.

 

speedprofile2

NOWOŚĆGLASBIT G200 S40-15 Szybki Profil® SBS

 

 

Nowa ulepszona konstrukcja

 

Także do mocowania mechanicznego

Zabezpieczenie przed wodą

Szybki montaż

Szybki montaż

Stabilna również w niskich temperaturach

Stabilna również w niskich temperaturach

Rozwiązanie systemowe

Rozwiązanie systemowe

NOWA ULEPSZONA KONSTRUKCJA

Podkładowa membrana bitumiczna o bardzo wytrzymałej wkładce z tkaniny szklanej do wykonywania warstwy podkładowej w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa do układania metodą zgrzewalną bądź mocowana mechanicznie. Papa zbudowana w oparciu o asfalt modyfikowany SBS, wierzchnia i spodnia strona zabezpieczona folią adhezyjną poprawiającą aplikację wyrobu. Dzięki nowej budowie produkt może być stosowany do wykonywania izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych.

Technologia Szybki Proces SBS

Galeria

 

 

Skontaktuj się z nami


111

Maciej Drzewiecki
+48 605 043 974      maciej.drzewiecki@bmigroup.com


112

Łukasz Goliński
+48 601 807 301      lukasz.golinski@bmigroup.com


113

Paweł Wilczyński
+48 605 322 475      pawel.wilczynski@bmigroup.com


211

Łukasz Sobisz
+48 607 456 074      lukasz.sobisz@bmigroup.com


212

Robert Kominowski
+48 604 523 073      robert.kominowski@bmigroup.com


213

Rafał Stefaniak
+48 695 26 70 04      rafal.stefaniak@bmigroup.com


214

Tomasz Łazarek
+48 601 375 731      tomasz.lazarek@bmigroup.com


311

Oleksandr Vasylyev
+48 601 725 528      oleksandr.vasylyev@bmigroup.com


312

Przemysław Bednarz
+48 601 725 536      przemyslaw.bednarz@bmigroup.com


313

Przemysław Kowalczyk
+48 693 414 301      przemyslaw.kowalczyk@bmigroup.com


411

Grzegorz Wieczorek
+48 605 322 472      grzegorz.wieczorek@bmigroup.com


412

Mirosław Zając
+48 607 377 646      miroslaw.zajac@bmigroup.com


413

Maciej Rymar
+48 601 366 712      maciej.rymar@bmigroup.com


Doradztwo Handlowe i Sprzedaż

 

BMI Icopal Sp. z o.o.  ul. Łaska 169-197, 98-220 Zduńska Wola, Polska
Tel. kontaktowy   +48 43 823 41 11, e-mail: infotech.bmi-pl@bmigroup.com